OBŘÍZKA

Obřízka může snížit sexuální rozkoš

Muži obřezaní buď jako děti nebo jako dospělí hlásí, že mají méně intenzivní sexuální rozkoš a orgasmus, než jejich neobřezané protějšky. Tvrdí to alespoň nová studie belgických lékařů. Výsledek neznamená nižší sexuální aktivitu, ale menší citlivost.

Studie zahrnula celkem 1369 mužů nad 18 let věku, kteří reagovali na letáky na veřejných místech (nádraží) v Belgii. Muži byli dotazováni, zda byli obřezáni, a pak byli požádáni, aby ohodnotili, jak citlivý jejich penis je, jak intenzivní jejich orgasmy jsou a zda se u nich objevuje bolest nebo znecitlivění při vzrušení.

Celkově 310 mužů, kteří se průzkumu zúčastnili, bylo obřezáno, zbylých 1059 ne. Každý hodnotil, jak citlivý jejich penis je na stupnici 0 až 5. Celkově lze říci, neobřezané muži vykazují o 0,2 až 0,4 bodu vyšší citlivost a sexuální potěšení, když jejich je jejich žalud drážděn, a to ve srovnání s obřezanými muži. Rozdíl sice není velký, nicméně je. Celkem je asi 30% mužů na světě obřezáno, v USA je to dokonce každý druhý. Některá náboženství, jako je židovství nebo islám, považují obřízku za nezbytnou součást náboženské praxe, zatímco ostatní lidé se rozhodují pro obřízku kvůli případným zdravotním přínosům, jako je třeba snížení rizika infekcí močových cest.

Belgičtí výzkumníci připomněli, že existuje jen málo studií, které zkoumají, zda předkožka hraje roli v míře sexuální rozkoše. Proti tomu stojí jiné experimentální zkušenosti. Předchozí randomizované studie neukázaly na rozdíly v sexuální výkonnosti a spokojenosti mezi obřezanými a neobřezanými.

Studie ale odhalila, že obřezaní muži častěji oznamují větší bolesti a necitlivost při vzrušení než muži bez obřízky. Tento fakt lze pravděpodobně vysvětlit zjizvením. To, že obřezaní lidé často zaznamenávají bolest při organismu, bylo nečekané zjištění.

Bez ohledu na uvedená zjištění Americká sdružení pediatrů (American Academy of Pediatrics) má názor, že výhody mužské obřízky převažují nad riziky, ale přesto nepokládá univerzální obřízku za hodnou doporučení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>